تشک فنری سوپر پارس

تشک

تشک سوپر پارس :

الف : ارتفاع تشک 30cm 

ب: اسکلت فنری با مفتول 2.2

پ: فریم دور پیچی شده با مفتول 4میل از جنس فولاد

ج: بافت مفتول 1.6 فولاد در دو ردیف طول و عرض

ح: دولا موکت 1200 گرم در متر مربع در هر طرف

خ: دو لایی پفکی 700 گرم در متر مربع

د: اسفنج 60کیلوگرم در متر مربع

ذ: مدت ضمانت 7سال

توجه:

کلیه تشک های شرکت پارس خواب داری یک سطح تابستانی (لایی ویسکوز) ویک سطح زمستانی(لایی پلی استر) می باشد که در تابستان گرمای بدن را دفع و در زمستان گرمای بدن را در خود نگه میدارد.