لایی نمدی

لایی پفکی

لایی نمدی:

شرکت پارس خواب در ضمینه تولید لایی، قابلیت تولید محصول خود را از 50گرم به بالا دارد.