لایی سوزنی

لایی سوزنی:

شرکت پارس خواب در ضمینه تولید لایی، قابلیت تولید محصول خود را از 50گرم به بالا دارد.