تشک طبی فنری ممتاز

تشک طبی فنری ممتاز:

الف: ارتفاع تشک 20cm

ب: اسکلت فنری با مفتول 2/2

پ: فریم دور پیچی شده با مفتول 4 میل از جنس فولاد

ج: بافت مفتول 1/4 در یکردیف در طول و عرض

چ: موکت نمدی 1200 گرم در متر مربع در هر لایه 1/5 لایه

ح: لایه پفدار 800 گرم در متر مربع

خ: لایی کوبیده 2 سانتی 600 گرم در متر مربع

د: مدت ضمانت 4 سال

توجه:

کلیه تشک های شرکت پارس خواب داری یک سطح تابستانی (لایی ویسکوز) ویک سطح زمستانی(لایی پلی استر) می باشد که در تابستان گرمای بدن را دفع و در زمستان گرمای بدن را در خود نگه میدارد.