نظرسنجی

باتشکر فراوان از شما مصرف کننده محترم بابت انتخاب محصولات پارس خواب، لطفا با دادن نظر نسبت به تولیدات شرکت پارس خواب مارا در بهبود تولید یاری نمایید.کیفیت شکل ظاهری و بسته بندی محصولات :
میزان انطباق محصولات با خواسته های شما :
میزان انطباق محصولات با استانداردها :
میزان تمایل به خرید مجدّد محصولات :
میزان تمایل به معرفی محصولات شرکت به دیگران :
میزان قابلیت اطمینان به کیفیت محصولات :
قیمت محصولات شرکت در مقایسه با رقبا :
شهرت و اعتبار نام تجاری شرکت :
راه های ارتباط شما با شرکت(تلفن و وب سایت) :
توجه و تمرکز شرکت بر اصل مشتری مداری :
کیفیت نحوه ارایه خدمات پس از فروش :
کیفیت کلی ارائه خدمات پس از فروش شرکت در مقایسه با رقبا :