گارانتی

کلیه محصولات پارس خواب با توجه به نوع کالا دارای گارانتی از 18ماه به بالا می باشد.

شرایط ابطال گارانتی:

1- تا کردن یا خم کردم تشک.

2- رویه تشک شامل گارانتی محصول نمی باشد.